We maken er werk van

In de hoogste versnelling naar een hoger level van werkbaar werk

combinatielogo_esf

Domocura zet hard in op de vorming en het welzijn van zijn medewerkers.

Bovendien zijn we ervan overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling en vorming steeds samengaan met een goede afstemming tussen de noden en verwachtingen van de organisatie enerzijds en de individuele talenten en wensen van de medewerkers anderzijds.

Dankzij financiële ondersteuning van het ESF (financiering van €64.000) en het VCF (financiering van €96.000) kunnen we sinds kort ons opleidingsbeleid een extra boost geven! Via ‘Oproep 505: Werkbaar werk in de dienstencheque- en gezinssector’ door het ESF is het immers mogelijk om een additioneel opleidingsplan op te stellen voor onze medewerkers en dit te realiseren over een periode van 2 jaar (november 2020 tot november 2022).

We zijn er steevast van overtuigd dat een gedegen en kwalitatief opleidingsbeleid hand in hand gaat met een duurzame loopbaanbeleid. Werkbaar werk? Samen met het ESF maken we er werk van!