FAQ

Dienstencheques

Je betaalt 1 dienstencheque per uur. Die dienstencheques bestel je bij Sodexo. Een dienstencheque kost 9€. Dankzij belastingvermindering krijg je een deel terug waardoor je uiteindelijk 7,20€ betaalt per uur. Wij vragen daarnaast nog een kleine klantenbijdrage van 0,60€ per uur. Je ontvangt hiervoor een afrekening op het einde van elk kwartaal of bij stopzetting van de samenwerking.

WAAROM REKENEN JULLIE EEN KLANTENBIJDRAGE AAN? Dienstencheques worden gebruikt om het loon van de huishoudhulpen te betalen. Maar naast hun loon zijn er nog andere directe en indirecte kosten. Ook bij ons zijn deze kosten de laatste tijd aanzienlijk toegenomen terwijl de waarde van de dienstencheque gelijk blijft. Wij hechten veel belang aan onze medewerkers en willen hen iets extra’s kunnen bieden naast hun loon (maaltijdcheques, een attentie af en toe,…). We willen de klanten en de huishoudhulpen ook een goede ondersteuning bieden en hebben dus personeel nodig op kantoor.

HOE WORDEN DEZE KOSTEN VERREKEND? Per kwartaal ontvang je een afrekening op basis van het aantal gepresteerde uren x 0,60€. Deze afrekening wordt verstuurd in april, juli, oktober en januari, of bij het stopzetten van de diensten De betaling gebeurt via overschrijving en we voorzien een mogelijkheid voor domiciliëring.

De dienstencheque is een betaalmiddel waarmee je voordelig en eenvoudig kan betalen voor huishoudhulp bij jou thuis. Wil je graag dienstencheques bestellen? Dit kan via onderstaande stappen:

1. REGISTRATIE
Het systeem van dienstencheques is gewest-gebonden. In Vlaanderen bestel je je cheques bij uitgiftebedrijf Sodexo via de website van Dienstencheques Vlaanderen. De inschrijving kan op twee manieren:

 • Inschrijven via eID: je inschrijving wordt bevestigd binnen 24 uur.
 • Inschrijven zonder eID: je vult online het formulier in en inschrijving wordt dan bevestigd binnen 7 werkdagen bevestigd.

2. BEVESTIGING
Als je ingeschreven bent, ontvangt je een gebruikersnummer van 12 cijfers en kan je inloggen op de Beveiligde Zone om. Die Beveiligde Zone is de plaats op de website van Sodexo waar je je persoonsgegevens aanpast en je dienstencheques beheert. Je gebruikersnummer heb je bij elke bestelling nodig.
Bij de inschrijving moet je kiezen of je wil werken met elektronische of papieren dienstencheques. Je kan die keuze later aanpassen.

3. BESTELLING
Daarna bestelt je je dienstencheques door overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer van Sodexo BE41 0017 7246 2610.
Je bestelt altijd minimum 10 dienstencheques en betaalt dus altijd minimum 90 euro.

Vermeld je gebruikersnummer altijd als gestructureerde mededeling op elke overschrijving. Vermeld in de mededeling niets anders. Let erop dat je het juiste bedrag overschrijft. Als je je gebruikersnummer niet vermeldt of een verkeerd bedrag betaalt, wordt het geld automatisch teruggestort.
Na betaling ontvangt je je dienstencheques.

 • Elektronische dienstencheques zitten binnen de 72u in je elektronische portefeuille. Die elektronische portefeuille kan je raadplegen via je Beveiligde Zone.
 • Papieren dienstencheques ontvangt je via de post ongeveer een week na je betaling. Op de papieren dienstencheques staan je naam en de uiterste gebruiksdatum van de dienstencheque vermeld.

Als je meer informatie of hulp nodig hebt bij het bestellen of beheren van je dienstencheques, kan je uiteraard altijd bij ons terecht.

4. AANVRAAG HUISHOUDHULP
Contacteer polish@home en wij gaan op zoek naar een geschikte huishoudhulp

Elke geregistreerde gebruiker kan jaarlijks tot 500 cheques bestellen. De prijs per cheques bedraagt:

 • € 9 voor de 400 eerst bestelde cheques.
 • € 10 voor de 100 volgende.

Voor het aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) zijn de eerste 174 cheques per gebruiker fiscaal aftrekbaar waardoor je uiteindelijk per cheque slechts 7,2€ betaalt.

Elke geregistreerde gebruiker kan dus maximum 500 cheques kopen. Er is een limiet van 1000 dienstencheques per gezin. Het gezin wordt gedefinieerd als “alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres”.

Enkele voorbeelden:

 • 2 volwassenen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd: elk 500 cheques, samen 1000 cheques.
 • 2 ouders met één of meerdere kinderen: 1000 cheques.
 • meerdere volwassenen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd: samen maximum 1000 cheques.

Sommige personen kunnen meer cheques bestellen:

Meer informatie over de voormwaarden om meer cheques te bestellen, lees je op de website van Dienstencheques Vlaanderen.

Zelfstandige moeders kunnen via de sociale verzekeringskassen 105 gratis cheques aanvragen in het kader van moederschapshulp.

Het dienstenchequessysteem is een systeem dat wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De wetgeving bepaalt heel strikt voor welke taken je wel en niet kan betalen met dienstencheques. Polish@home is, net als elke erkend bedrijf, verplicht om zich hier aan te houden.

Met dienstencheques kan je bij polish@home terecht voor huishoudelijk werk in de privésfeer.

 • Het huis en de ramen schoonmaken
 • Wassen en strijken
 • Occasioneel naaiwerk (bijv. een knoop aannaaien)
 • Eten klaarmaken voor je gezin
 • Boodschappen: het gaat hier over kleine boodschappen, bijvoorbeeld langsgaan bij de post, de bakker of de apotheker

Het is verboden dienstencheques te gebruiken om andere activiteiten te betalen dan huishoudhulp. Je mag ze dus niet gebruiken voor:

 • herstellingen in huis, verbouwingswerken, schilder- of behangwerken, tuinonderhoud
 • autowassen
 • bereiden van feestmaaltijden
 • kinderopvang of het verzorgen van zieke of bejaarde mensen


Ook hulp buiten de privésfeer mag niet. Er mag bijvoorbeeld niet worden gepoetst in:

 • een dokterspraktijk
 • een wachtzaal
 • een trappenhal van een gemeenschappelijk gebouw
 • een kamer of woning die je verhuurt


Het wassen en strijken van textiel met een professioneel doeleinde, bijvoorbeeld van een restaurant, is ook niet toegelaten.

Daarnaast is het verboden om je huishoudhulp gevaarlijke taken te laten uitvoeren:

 • buitenpoetswerk bij regen, koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen
 • het gebruik van agressieve producten zoals javel en ammoniak
 • poetsen hoger dan 2 meter (bijvoorbeeld plafonds)
 • het tillen van zware lasten

Dienstencheques kan je ontvangen in twee vormen:

 • Elektronische dienstencheques
 • Papieren dienstencheques

Beide type cheques kosten 9€ of 10€ (7,20€ na fiscale aftrek) en hebben een geldigheidsduur van 12 maanden.
Als je je registreert bij Dienstencheques Vlaanderen kan je kiezen welk type cheques je wil gebruiken. Je kan deze keuze later aanpassen.

1. ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES:
Bij elektronische cheques worden de prestaties door het kantoor doorgegeven aan Sodexo.

 • De dag daarop ontvang je een mail van Sodexo dat er nieuwe prestaties zijn ingebracht.
 • Om de cheques toe te kennen, log je in op je Beveiligde Zone. Dat is de plaats waar je je persoonsgegevens aanpast en je dienstencheques beheert.
 • Je kan inloggen met je eID, de app itsme of met je paswoord
 • Bij “Prestaties” zie je de ingevoerde uren. Indien alles in orde is, klik je om te bevestigen. Indien er een fout is, kan je het rechtzetten door te klikken op “betwisten”.
 • Indien je gedurende 14 dagen niet bevestigt, worden de cheques automatisch toegekend.
 • We hebben liever dat de klanten toch wekelijks inloggen, dan zijn we zeker dat het aantal uren steeds klopt. En zo heb je ook controle over het aantal beschikbare cheques.

Je kan de prestaties ook opvolgen via de app Dienstencheques Vlaanderen (te vinden in de app store als ”dienstencheques by Sodexo”).

2. PAPIEREN DIENSTENCHEQUES:
Bij papieren dienstencheques overhandig je de cheques aan de poetshulp (één cheque per gepresteerd uur).

Vul de voorkant van de dienstencheque leesbaar in op de voorziene plaatsen in zwarte of blauwe inkt:

 • Vul de datum van de prestatie in
 • Plaats je handtekening
 • Vink de uitgevoerde prestatie aan (huishoudelijke hulp)
 • Controleer de geldigheidsdatum

Vul niets in op de achterkant, die is voorbehouden voor je huishoudhulp en polish@home.

Daarvoor moet je je profiel wijzigen van papieren naar elektronische cheques. Log in op de je Beveiligde Zone.
Bij account kan je je gegevens raadplegen en wijzigen.
Klik op instellingen om het type dienstencheques aan te passen.

Elke belastingplichtige krijgt voor de eerste 170 (inkomstenjaar 2021) aangekochte cheques per jaar een belastingvermindering van 1,8€. Een dienstencheques van 9€ kost op deze manier dus uiteindelijk 7,20€. Als je samenwoont met een belastingplichtige kan je ook voor deze persoon 170 cheques aankopen met de belastingvermindering. Je moet wel elke persoon een afzonderlijk registreren bij Dienstencheques Vlaanderen en de cheques bestellen op beide gebruikernummers. Op deze manier kan je per gezin voor 340 cheques genieten van de belastingvermindering. Als u gebruikt maakt van tax-on-web, zal het bedrag automatisch ingevuld staan op uw belastingaangifte. 

Ook als je weinig of geen belastingen betaalt, kan je genieten van het belastingvoordeel. De belastingvermindering wordt dan omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet.

Sodexo verstuurt de fiscale attesten in de maand maart. De attesten worden per mail verstuurd of per post als Sodexo je maildres niet kent.
Je kan het attest ook terugvinden op je Beveiligde Zone of op Mijn burgerprofiel.

Huishoudhulp

Je betaalt 1 dienstencheque per uur. Die dienstencheques bestel je bij Sodexo. Een dienstencheque kost 9€. Dankzij belastingvermindering krijg je een deel terug waardoor je uiteindelijk 7,20€ betaalt per uur. Wij vragen daarnaast nog een kleine klantenbijdrage van 0,60€ per uur. Je ontvangt hiervoor een afrekening op het einde van elk kwartaal of bij stopzetting van de samenwerking.

WAAROM REKENEN JULLIE EEN KLANTENBIJDRAGE AAN? Dienstencheques worden gebruikt om het loon van de huishoudhulpen te betalen. Maar naast hun loon zijn er nog andere directe en indirecte kosten. Ook bij ons zijn deze kosten de laatste tijd aanzienlijk toegenomen terwijl de waarde van de dienstencheque gelijk blijft. Wij hechten veel belang aan onze medewerkers en willen hen iets extra’s kunnen bieden naast hun loon (maaltijdcheques, een attentie af en toe,…). We willen de klanten en de huishoudhulpen ook een goede ondersteuning bieden en hebben dus personeel nodig op kantoor.

HOE WORDEN DEZE KOSTEN VERREKEND? Per kwartaal ontvang je een afrekening op basis van het aantal gepresteerde uren x 0,60€. Deze afrekening wordt verstuurd in april, juli, oktober en januari, of bij het stopzetten van de diensten De betaling gebeurt via overschrijving en we voorzien een mogelijkheid voor domiciliëring.

Onze werknemers werken met een vast uurrooster. Dat betekent dat je huishoudhulp steeds op een vast tijdstip komt. Door omstandigheden (verlof, ziekte) kan hij/zij soms afwezig zijn of een ander tijdstip voorstellen. Bij afwezigheid doen we, indien je dit wenst, ons best om vervanging te voorzien.

Als je huishoudhulp een eerste keer komt, ben je best thuis. Zo kan je je verwachtingen duidelijk maken en een korte rondleiding geven. Daarna is je aanwezigheid niet noodzakelijk. Onze werknemers kunnen zelfstandig werken. Indien nodig kan je je huishoudhulp een sleutel geven. Hiervoor kan je met de huishoudhulp een sleutelcontract tekenen waarin duidelijke afspraken worden gemaakt.

Geplande afwezigheden, zoals verlof of opleidingen, geven we minstens een week op voorhand door. Je kan dan contact opnemen met het kantoor om vervanging te vragen (info@polishathome.be , 09/292 75 21 of 0478 78 77 77).

Als je huishoudhulp onverwachts afwezig is wegens ziekte of familiale omstandigheden, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Uiteraard kan je dan ook vragen of er vervanging mogelijk is.

Op betaalde feestdagen en vervangende feestdagen wordt niet gewerkt. In december bezorgen we een overzicht van de feestdagen van het volgende kalenderjaar.

Al onze medewerkers hebben vaste arbeidscontracten. Het is de bedoeling dat de prestaties volgens de planning kunnen plaatsvinden. Zoals elke werknemer, heeft je huishoudhulp recht op loon voor de contractuele uren.
Uiteraard kunnen zijn er omstandigheden wanneer je huishoudhulp niet kan komen (verlof, ziekenhuisopname, schilderwerken…). Je kan tot zes keer per jaar gratis je huishoudhulp annuleren.
Verwittig het kantoor 14 dagen op voorhand via mail.

Je kan het aantal annuleringen beperken met onderstaande tips:

 • Vraag een buur of familielid om je huishoudhulp binnen te laten.
 • Spreek af met je huishoudhulp waar zij/hij de sleutel kan terugvinden of geef een sleutel aan je huishoudhulp.
       (Hiervoor kan je samen met je huishoudhulp het sleutelcontract ondertekenen.)
 • Misschien kan de prestatie op een ander moment doorgaan? Soms heeft je huishoudhulp nog een vrij moment in zijn/haar uurrooster. Neem contact op met kantoor om de mogelijkheden te bespreken.
 • Als bepaalde ruimtes, bijvoorbeeld door werken, niet kunnen gepoetst worden, kan je huishoudhulp andere taken uitvoeren zoals strijken, de ramen lappen, kasten opruimen,…

WAT GEBEURT ER ALS IK TE LAAT ANNULEER?

Bij laattijdige annulaties doen we onze uiterste best om voor je huishoudhulp een vervanging in te plannen zodat je niet hoeft te betalen. Hoe later je annuleert, hoe moeilijker het is om een oplossing te vinden. Als je je huishoudhulp te laat annuleert en we geen andere oplossing kunnen vinden, wordt de voorziene prestatie aangerekend aangezien hij/zij geen loonverlies mag lijden. Niet gepresteerde uren mogen niet worden betaald met dienstencheques en worden aangerekend aan de terugbetaalwaarde van de dienstencheque (26,45€ sinds 1/11/2022) 

Onze werknemers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (materiële schade). 
Bij schadegevallen is er steeds een franchise

Het is belangrijk dat je woning en het materiaal veilig is zodat arbeidsongevallen en schade zoveel  worden vermeden. Toon wat de verschillende ruimtes zijn en hoe de toestellen werken.

Zoals elke werknemer, heeft ook je huishoudhulp recht op pauze. Voor elke 4 uur dat de huishoudhulp werkt, heeft hij/zij recht op een pauze van 10 minuten. Deze pauze wordt tijdens deze 4 uren genomen. Als je huishoudhulp ervoor kiest om een langere pauze te nemen, moet die worden ingehaald.

Toegelaten activiteiten

Het dienstenchequessysteem is een systeem dat wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De wetgeving bepaalt heel strikt voor welke taken je wel en niet kan betalen met dienstencheques. Polish@home is, net als elke erkend bedrijf, verplicht om zich hier aan te houden.

Met dienstencheques kan je bij polish@home terecht voor huishoudelijk werk in de privésfeer.

 • Het huis en de ramen schoonmaken
 • Wassen en strijken
 • Occasioneel naaiwerk (bijv. een knoop aannaaien)
 • Eten klaarmaken voor je gezin
 • Boodschappen: het gaat hier over kleine boodschappen, bijvoorbeeld langsgaan bij de post, de bakker of de apotheker

Het is verboden dienstencheques te gebruiken om andere activiteiten te betalen dan huishoudhulp. Je mag ze dus niet gebruiken voor:

 • herstellingen in huis, verbouwingswerken, schilder- of behangwerken, tuinonderhoud
 • autowassen
 • bereiden van feestmaaltijden
 • kinderopvang of het verzorgen van zieke of bejaarde mensen


Ook hulp buiten de privésfeer mag niet. Er mag bijvoorbeeld niet worden gepoetst in:

 • een dokterspraktijk
 • een wachtzaal
 • een trappenhal van een gemeenschappelijk gebouw
 • een kamer of woning die je verhuurt


Het wassen en strijken van textiel met een professioneel doeleinde, bijvoorbeeld van een restaurant, is ook niet toegelaten.

Daarnaast is het verboden om je huishoudhulp gevaarlijke taken te laten uitvoeren:

 • buitenpoetswerk bij regen, koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen
 • het gebruik van agressieve producten zoals javel en ammoniak
 • poetsen hoger dan 2 meter (bijvoorbeeld plafonds)
 • het tillen van zware lasten

Mijn huis als werkplek

Als een huishoudhulp bij jou komt werken, wordt jouw thuis plots een werkplek. Zoals elke werknemer heeft een huishoudhulp recht op correcte werkomstandigheden.

HOE BEREID IK MIJN HUIS VOOR?
Een huishoudhulp kan efficiënter werken als je huis opgeruimd is. Als er veel tijd nodig is om op te ruimen, is er minder tijd om te poetsen. Een voorbereid huis is een teken van respect en is motiverend.

Hygiëne

Als gebruiker verbindt je je ertoe om de huishoudhulp geen gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste te taken te geven zoals bijvoorbeeld buitenpoetswerk bij regen, koude weersomstandigheden of bij te hoge temperaturen.
Gevaarlijke producten zijn verboden omwille van de schadelijke dampen, risico’s op huidaandoeningen, brandwonden, enzovoort. Javel, ontstopper, ammoniak, producten zonder duidelijk etiket mogen dus nooit worden gebruikt door de huishoudhulp.

Je huishoudhulp moet in hygiënische omstandigheden kunnen werken en moet kunnen rekenen op veilig materiaal. Check geregeld of alle materiaal intact is en de toestellen nog goed werken.
Het is ook belangrijk om de gebruikte doeken te wassen op 60°.

Veiligheid

Elke woning heeft gevaarlijke plekken zoals een opstapje of een trap. Maak je huishoudhulp hier attent op.

De top 3 van de ongevallen in huis zijn:

 • Vallen van trappen en trapladders
 • Vallen en struikelen over natte vloer, draden, rommel op de vloer
 • Verkeerd gebruik van producten

De gevaarlijkste plek in huis en de plaats waar de meeste arbeidsongevallen gebeuren, is de trap.
Soms is die erg steil, met korte treden, geen leuning…
Maar ook op een veilige trap is een ongeval snel gebeurd als je niet oplet, als je de leuning niet vasthoudt bijvoorbeeld.

Een huishoudhulp mag nooit werken op een gewone ladder of een stoel! Enkel een stabiele trapladder met antislipvoetjes is voldoende veilig en je huishoudhulp mag slechts werken tot op de derde trede.
Als er toch zaken gepoetst worden die hoger zijn, is een telescopische steel een oplossing.

Ramen op een verdiep mogen enkel aan de buitenkant gepoetst worden als deze naar binnen opendraaien.

Onze huishoudhulpen hebben veiligheidsschoenen. Vraag nooit om deze uit te doen. Het risico om te vallen of te struikelen is dan veel groter. En als er iets op de voet valt, is de huishoudhulp ook niet beschermd tegen mogelijke gekneusde of gebroken tenen.

Temperatuur

Schoonmaken is een fysiek zware job. Zwaar werk en een hittegolf zijn geen ideale combinaties en ook in de winter zijn er zaken waar je best rekening mee houdt als een huishoudhulp bij jou komt poetsen.
We geven enkele tips om het werk van je huishoudhulp aangenamer te maken op warme en koude dagen.

Zomer:

 • Voorzie water om te drinken voor je huishoudhulp
 • Probeer het binnen zo fris mogelijk te houden: verlucht ‘s nachts zo veel mogelijk en sluit ‘s morgens gordijnen en rolluiken.
 • Warme ruimtes (bijv. kamers boven, ruimtes met beperkte ventilatie) kunnen best zo vroeg mogelijk in de ochtend gepoetst worden
 • Laat je huishoudhulp niet buiten werken. Ramen poetsen bewaar je best voor volgende keer.
 • Probeer om de taken die een fysiek zware inspanning vragen, uit te stellen tot wanneer de hitte voorbij is.
 • Heb je een ventilator of airco? Dan zou het fijn zijn indien de poetshulp het zou mogen gebruiken. Leg je uit hoe het werkt?
 • Wat je huishoudhulp deugd zal doen, is je begrip. Sta hem of haar toe regelmatig een korte pauze te nemen.

Winter:

 • Laat je huishoudhulp niet buiten werken als het koud is, hard waait of regent. Deze taken kunnen wachten tot een zonnige en windstille dag.
 • Denk eraan om het voetpad vrij te maken. Het voetpad sneeuw of ijzelvrij maken, is geen taak voor je huishoudhulp.
 • Zet de verwarming aan of leg uit hoe de thermostaat werkt. We vragen dat het in de woonkamer minimum 18°C is en in de andere ruimtes minimum 15°C.

Materiaal en producten

Onze huishoudhulpen komen in verschillende woningen met veel verschillende materialen. Sommige klanten hebben delicate oppervlaktes zoals parket, natuursteen, gepolierde beton,… Het juiste product en goed materiaal zorgen voor het beste resultaat en het minst risico op problemen. Bespreek met je huishoudhulp waar en hoe speciale producten moeten worden gebruikt.

Huishoudhulpen poetsen vele uren en dagen per week. In de schoonmaaksector zijn de risico’s op rugklachten en gewrichtspijn groot. Ook long- en huisproblemen komen na vele jaren poetsen geregeld voor. Daarom is het belangrijk om goed materiaal en veilige producten te gebruiken.

Het is niet nodig om agressieve producten te gebruiken. Niet alleen voor de huishoudhulp maar ook voor jou en je familie zijn ze schadelijk. De mildere varianten zijn even goed en ook veiliger. Als je mircovezel doeken gebruikt, heb je minder product nodig.

Het is ook belangrijk om ergonomisch materiaal te voorzien: bijv. materiaal met een telescopische steel, een lichte stofzuiger met voldoende zuigkracht, een strijkplank die verstelbaar is in de hoogte.
Vraag je huishoudhulp nooit om zware meubels te verplaatsen.

Tips voor materiaal:

Het aanwezige materiaal moet in goede, propere en veilige staat zijn. Na elke poetsbeurt was je de doeken op 60°C.
Versleten materiaal wordt tijdig vernieuwd.
De stelen van het materiaal zijn liefst telescopisch. Indien dit niet mogelijk is, hebben ze een minimumlengte van 140 cm (schouderlengte).
Het uitwringen van dweilen en poetsdoeken is erg belastend voor de polsen. Je kan dit voorkomen door microvezeldoeken te gebruiken en een uitwringsysteem voor dweilen. Zware katoenen doeken gebruik je beter niet.

Welk materiaal precies moet worden voorzien, hangt af van het specifiek takenpakket.

1. ALGEMEEN

 • Handschoenen
 • Microvezeldoeken (voldoende, liefst voor elke taak een afzonderlijk doekje)
 • Telescopische steel voor borstel, ragebol, zwabber.

2. WERKEN OP HOOGTE

 • Stabiele trapladder (max 3 treden en liefst met steungreep)

3. AFSTOFFEN

 • Ragebol
 • Microvezeldoeken
 • Lichte stofzuiger met telescopische steel
 • Bezem
 • Vuilblik en borstel
 • Plumeau

4. DE VLOER SCHOONMAKEN MET WATER

 • Grote emmer (10L) met uitwringpers
 • Kleine emmer (10L)
 • Zwabber of microvezel met telescopische steel
 • Schuurborstel
 • Trekker

5. SCHOONMAKEN VAN KEUKEN EN SANITAIR

 • Microvezeldoek keuken
 • Spons
 • Afwasborstel
 • Theedoeken
 • Microvezeldoeken sanitair
 • WC-borstel
 • Douchetrekker

6. SCHOONMAKEN VAN RAMEN EN SPIEGELS

 • Speciale microvezeldoek voor ramen
 • Klein trekkertje

7. WASSEN EN STRIJKEN

 • Droogrek/waslijn (max. 15 xm boven hoofdhoogte)
 • Wasknijpers
 • Verstelbare strijkplank
 • Stoomstrijkijzer
 • Verlengkabel
Tips voor producten:

De producten waarmee wordt gewerkt, moeten in de originele verpakking zitten. Het etiket van de gebruiksaanwijzing van het product moet goed leesbaar zijn. Je mag verschillende producten nooit mengen. Voor jouw welzijn en dat van de huishoudhulp, hebben we een voorkeur voor natuurlijke en ecologische producten. Agressieve producten veroorzaken schadelijke dampen met risico op longaandoeningen, huidaandoeningen en brandwonden.

Chloorhoudende prodcuten (javel), ontstopper en ammoniak mogen nooit gebruikt worden door onze huishoudhulpen! Vermijd ook sprays en spuitbussen. Die veroorzaken een nevel die dieper wordt ingeademd.

BASISPRODUCTLIJST

 • Allesreiniger
 • Afwasproduct
 • Aangepast product voor de vloeren
 • WC-reiniger
 • Wasmiddel kledij