Over dienstencheques

Steeds meer mensen kunnen dagelijkse taken niet alleen aan. De combinatie werk en gezin wordt steeds zwaarder. Om werkgelegenheid te bevorderen en om zwartwerk te bestrijden ontwikkelde de overheid het systeem van de dienstencheques. Elke particulier kan op het systeem beroep doen. Ook zelfstandigen kunnen hulp vragen maar dan enkel voor het privé-gedeelte van de woning.

Elke individuele burger kan dienstencheques kopen. Voor één cheque kan hij één uur hulp krijgen.

Sodexo, het uitgiftebedrijf van de dienstencheques, stuurt jaarlijks voor 1 maart een fiscaal attest.

Telkens uw huishoudhulp komt, overhandigt u de verschillende dienstencheques. Vergeet niet de datum in te vullen en de cheques af te tekenen. De medewerker overhandigt de cheques aan Domocura, dat voor de verdere administratieve afhandeling zorgt.

Komt u voor de eerste keer in contact met de dienstencheques, dan heeft u waarschijnlijk heel wat vragen.  Uiteraard staan wij altijd te uwer beschikking voor verdere info.

Aanvraag huishoudhulp